Otpad odvojimo,
Čišći okoliš stvorimo!

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“

Završna faza projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta Perun

Iznimno važan projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta Perun u završnoj je fazi.

 

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije, iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iznosom od 4,2 milijuna kuna.

Upravo je pristiglo četvrto odobrenje bespovratnih sredstava u iznosu od 1,3 mil kn, čija se uplata uskoro očekuje.

U tijeku je ishođenje uporabne dozvole te očekujemo da će reciklažno dvorište krajem studenog započeti s radom.

Mještani Podstrane su već upoznati s projektom putem javnih tribina te letaka i brošura koji su dostavljeni u sva kućanstva Općine Podstrana.

Pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpada pridonosi se smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Važno je da se svaki mještanin Općine Podstrana uključi u ovaj projekt kako bismo zajedno doprinjeli spriječavanju nastanka otpada te povećali stopu recikliranja na lokalnoj razini.

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

Poljička 104, 21 312 Podstrana

www.reciklaznodvoristeperun.hr

Naziv projekta:

"Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun"

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0110

Ukupna vrijednost projekta: 7.662.376,52 kn

Iznos koji sufinancira EU: 4.199.999,00 kn

Trajanje projekta: od 11.10.2018. do 31.05.2020.

PODACI O KORISNIKU PROJEKTA

Općina Podstrana

Trg dr. Franje Tuđmana 3

21312 Podstrana

http://www.podstrana.hr

tel: 021 330 256

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr