Otpad odvojimo,
Čišći okoliš stvorimo!

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“

Započelo s radom reciklažno dvorište Općine Podstrana

Na području Općine Podstrana otvoreno je Reciklažno dvorište Perun, smješteno na adresi Poljička cesta 104, Podstrana.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Dvorište je upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta pod oznakom REC-52-G-3 te njime upravlja tvrtka Čistoća d.o.o. Split.

Korisnici reciklažnog dvorišta Općine Podstrana su fizičke osobe s prebivalištem ili privremenim boravištem na području Općine Podstrana te je za njih usluga besplatna.

Radno vrijeme je prilagođeno potrebama svim mještana te je predviđeno u smjenama:

Ponedjeljak, srijeda i petak: 8-15 sati

Utorak, četvrtak: 11-18 sati

Subota: 8-13 sati

Nedjelja i praznici: ZATVORENO

Kontak telefon Reciklažnog dvorišta Perun: 021 839 017

Mještani će u reciklažno dvorište besplatno moći donositi sljedeće vrste otpada:

- papir i karton,

- plastičnu ambalažu,

- metalnu ambalažu,

- stakleni ambalažni otpad,

- otpadni tekstil,

- krupni (glomazni otpad),

- jestiva ulja i masti,

- stare lijekove,

- stare baterije i akumulatore,

- električnu i elektroničku opremu,v

- otpadne tiskarske tonere,

- otpadne gume,

- problematični otpad iz kućanstva (deterdženti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti).

Sve novosti i informacije o Reciklažnom dvorištu Perun možete pronaći na sljedećim web stranicama:

www.reciklaznodvoristeperun.hr

www.cistoca-split.hr

Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun financirana je iz Kohezijskog fonda Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Podstrana.

Fotografije možete pogledati u galeriji.

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

Poljička 104, 21 312 Podstrana

www.reciklaznodvoristeperun.hr

Naziv projekta:

"Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun"

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0110

Ukupna vrijednost projekta: 7.662.376,52 kn

Iznos koji sufinancira EU: 4.199.999,00 kn

Trajanje projekta: od 11.10.2018. do 31.05.2020.

PODACI O KORISNIKU PROJEKTA

Općina Podstrana

Trg dr. Franje Tuđmana 3

21312 Podstrana

http://www.podstrana.hr

tel: 021 330 256

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr