Otpad odvojimo,
Čišći okoliš stvorimo!

NAJAVA PROVEDBE IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI U VRTIĆIMA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM U SKLOPU PROJEKTA „IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PERUN“

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ slijedeći tjedan održati će se predavanja na temu održivog gospodarenja otpadom u dječjim vrtićima na području Općine Podstrana prema sljedećem rasporedu:

- 15.06.2020. s početkom u 10:00 sati u D.V. Mali mornari

- 16.06.2020. s početkom u 10:00 sati u D.V. Bambini

- 16.06.2020. s početkom u 11:30 sati u D.V. Čarobni pianino

- 17.06.2020. s početkom u 10:00 sati u D.V. Brat sunce

Stručna predavanja na temu „Što je otpad, a što smeće?“ izlagati će predstavnici tvrtke Alfa Atest d.o.o.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ ukupne je vrijednosti 7.662.376,52 kuna, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, u financijskom razdoblju 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekta je od 11. listopada 2018. godine do 25. srpnja 2020. godine. Nositelj projekta je Općina Podstrana.

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

Poljička 104, 21 312 Podstrana

www.reciklaznodvoristeperun.hr

Naziv projekta:

"Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun"

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0110

Ukupna vrijednost projekta: 7.662.376,52 kn

Iznos koji sufinancira EU: 4.199.999,00 kn

Trajanje projekta: od 11.10.2018. do 31.05.2020.

PODACI O KORISNIKU PROJEKTA

Općina Podstrana

Trg dr. Franje Tuđmana 3

21312 Podstrana

http://www.podstrana.hr

tel: 021 330 256

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr