Otpad odvojimo,
Čišći okoliš stvorimo!

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“

Priopćenje za javnost o održanoj prvoj javnoj tribini o održivom gospodarenju otpadom, Podstrana 27.02.2020.

Prva javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ održala se dana 27.02.2020. u Konferencijskoj dvorani Općine Podstrana.

Stručno izlaganje na teme „Važnost korištenja reciklažnog dvorišta“ i „Način odlaganja otpada u reciklažnom dvorištu“ pripalo je predstavnicama tvrtke Alfa atest d.o.o., pa je tako Antonija Mijić, mag. chem., kroz svoje izlaganje iznijela činjenice o trenutnom stanju gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj te ukazala na probleme koji nastaju primjenom najnepoželjnijeg postupka gospodarenja otpadom, odlaganjem otpada na odlagalištima. Istaknula je važnosti korištenja reciklažnog otpada kako bi se iskoristila vrijedna svojstva otpada, povećala stopa odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, te sporije trošili prirodni resursi koji će trebati i budućim generacijama.

Način odlaganja otpada u reciklažnom dvorištu iznijela je Anđela Dželalija, dipl.ing.biol.i ekol. mora, te prisutne upoznala s tehnološkim procesom reciklažnog dvorišta kao i sa svim vrstama otpada koje je moguće donijeti u reciklažno dvorište i to bez naknade. Korištenjem reciklažnog dvorišta smanjiti će se količine otpada na odlagalištima otpada, smanjiti će se pojava divljih odlagališta otpada te količina miješanog komunalnog otpada po kućanstvu. Nakon izlaganja otvorena je javna rasprava u koju su se građani aktivno uključili.

Sudionicima javne tribine podijeljeni su edukativni materijali (brošure, letci). Fotografije s prve javne tribine možete pogledati u galeriji.

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

Poljička 104, 21 312 Podstrana

www.reciklaznodvoristeperun.hr

Naziv projekta:

"Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun"

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0110

Ukupna vrijednost projekta: 7.662.376,52 kn

Iznos koji sufinancira EU: 4.199.999,00 kn

Trajanje projekta: od 11.10.2018. do 31.05.2020.

PODACI O KORISNIKU PROJEKTA

Općina Podstrana

Trg dr. Franje Tuđmana 3

21312 Podstrana

http://www.podstrana.hr

tel: 021 330 256

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr