Otpad odvojimo,
Čišći okoliš stvorimo!
Više

PRIPREMA ZA PONOVNU UPORABU

Kada koristimo neki proizvod u njegovom originalnom obliku za neku novu svrhu, to nazivamo ponovnom uporabom. Na taj način produžujemo trajanje proizvoda, sprječavamo da proizvod nakon prvotne uporabe postane otpad te štedimo resurse potrebne za njegovo recikliranje.

Primjeri:

upotrijebite stari tekstil za izradu platnenih vrećica, iskoristite ih kao krpe za čišćenje

upotrijebite stare staklenke za skladištenje suhe hrane, koristite ih kao svijećnjake

ponovno iskoristite plastičnu ambalažu

obnovite stari namještaj (bojanje, tapeciranje)

Promjene u našim navikama mogu spriječiti nastanak ili barem smanjiti količinu ukupnog otpada, te ujedno pridonijeti poboljšanju kućnog budžeta.

ŠTO JE RECIKLIRANJE

Recikliranje je postupak prikupljanja otpada i njegova prerada putem koje nastaju novi proizvodi.

Recikliranjem otpada dolazi do smanjenja količine smeća i umanjuje se negativan utjecaj na okoliš.

Recikliranje je proces obrade otpadnih materijala i iskorištenih proizvoda radi dobivanja sirovina i energije za ponovno iskorištavanje i uporabu.

Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Vrlo je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci.

Recikliranje od A do Ž

Glavni ciljevi recikliranja su:

smanjenje uporabe prirodnih izvora

smanjenje količine otpada

zaštita okoliša

Cilj EU je dostići stope recikliranja od minimalno 65 % do 2035. godine.

Hrvatska gotovo 80% svog otpada i dalje odlaže bez ikakve obrade, a nije poznato koliko se od 20 % odvojeno prikupljenog otpada zaista i reciklira.

Prosječan sastav kućnog otpada u RH:

31% kuhinjski otpad

23% plastika

23% papir

2% metal

21% ostalo

Simbol za recikliranje (re + cycle = ponovno kruženje) sastoji se od 3 strelice postavljene u krug koje znače:

prikupiti otpad

ponovno preraditi

ponovno upotrijebiti

ŠTO JE KOMPOSTIRANJE

Kompostiranje predstavlja najstariji i najprirodniji način recikliranja.

Kompostirati možemo gotovo sav biljni otpad iz kuhinje, vrta, voćnjaka i travnjaka, a kompost možemo iskoristiti u svom vrtu ili za sadnju kućnog bilja.

Ne možemo kompostirati meso, ribu, kosti, kožu, ostatke od mlječnih proizvoda, ulja, masti...

Isto tako ne možemo kompostirati odjeću, obojeno i lakirno drvo i proizvode od drva te papirnati i stakleni otpad.

DRUGI POSTUPCI UPORABE

Uporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu.

Postoji i otpad čiji nastanak ne možemo spriječiti te kojeg ne možemo ponovno upotrijebiti ili reciklirati. No i takav otpad može nam biti od koristi – na primjer, za dobivanje energije.

Mehaničko-biološkom obradom otpada nastaje gorivo iz otpada (engleski nazivi RDF ili SRF). Koristi se kao zamjensko gorivo u industrijskim postrojenjima poput cementara i ostalo.

Otpad možemo koristiti i u postrojenjima za energetsku oporabu (spalionice otpada) u kojima će se iskoristiti za proizvodnju električne ili toplinske energije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda – Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

Poljička 104, 21 312 Podstrana

www.reciklaznodvoristeperun.hr

Naziv projekta:

"Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun"

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0110

Ukupna vrijednost projekta: 7.662.376,52 kn

Iznos koji sufinancira EU: 4.199.999,00 kn

Trajanje projekta: od 11.10.2018. do 31.05.2020.

PODACI O KORISNIKU PROJEKTA

Općina Podstrana

Trg dr. Franje Tuđmana 3

21312 Podstrana

http://www.podstrana.hr

tel: 021 330 256

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr