Otpad odvojimo,
Čišći okoliš stvorimo!
Više

ZBRINJAVANJE OTPADA

Zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije oporaba otpada.

Najnepoželjnija opcija u postupanju s otpadom je odlaganje.

Odlagališta koja nastaju bacajući pomiješano smeće na hrpu mogu donijeti brojne probleme i opasnosti.

Na odlagalištima se otpad raspada pri čemu nastaju odlagališni plinovi kao što je metan, plin koji pojačava efekt staklenika u atmosferi.

Također, tvari iz otpada mogu onečistiti tlo i podzemne vode koje koristimo za piće, a stanovnicima koji žive u blizini odlagališta može biti umanjena kvaliteta življenja neugodnim mirisima.

Troškovi sanacije odlagališta su visoki.

Vrijedni resursi koji su se u postupku oporabe mogli iskoristiti, odlaganjem propadaju.

Odlaganjem otpada novac doslovno – bacamo u smeće. Zato trebamo učiniti sve kako bi ovakvo postupanje s otpadom zamijenili gospodarenjem otpadom.

ŠTO JE ZELENI OTOK

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada.

PLAVI KONTEJNER - PAPIR I KARTON

DA: Novine, časopisi, prospekti, katalozi, pisma, pisaći papir, bilježnice, knjige, kutije, kartoni (bez ikakvih dodatnih tvari), vrećice od papira i sl.

NE: Višeslojna ambalaža (npr. tetra-pak od mlijeka ili napitaka), ambalaža od lijekova, ugljeni ili indigo papir za kopiranje, prljavi ili zauljeni papir, masni papir, omoti od sapuna, plastika ili plastikom obložena kartonska ambalaža. Kontaminirani papiri iz ambulanti, domova zdravlja i bolnica, higijenski papiri, papiri koji su bili u neposrednom kontaktu s kemikalijama ili hranom

ŽUTI KONTEJNER – PLASTIKA

Što ide u žuti kontejner

DA: PET boce od napitaka, PET boce od ulja i deterdženata (s oznakom "1" u trokutu ili "PET" ispod njega). Napomena: prije odlaganja ili predaje plastičnih boca odvojite čepove koji se na njima nalaze.

NE: Plastične čašice za piće ili od jogurta (s oznakom „6“u trokutu ili „PS“ ispod njega) , pjenasti PS (bijeli čisti stiropor, bez ljepila, etiketa, plastičnih traka), polietileni. Sve ovo ide po mogućnosti u odgovarajuće posude u reciklažnom dvorištu.

Napomena: ostale vrste plastike ili mješavine plastike s drugim materijalima ili nečistoćama odlažu se u miješani komunalni otpad.

ZELENI KONTEJNER – STAKLO

Što ide u zeleni kontejner

DA: Staklene boce i staklenke svih boja (ispražnjene; ne moraju biti isprane od napitaka, ali ne smiju imati ostale nečistoće). Napomena: s boca prije odlaganja skinite čep i metalnu ogrlicu.

NE: Ravno prozorsko staklo, porculan, keramika, ostale vrste stakla: žarulje i fluorescentne svjetiljke, armirano staklo, kristalno staklo, automobilsko staklo (sve ovo ide u glomazni ili ostali otpad).

SIVI KONTEJNER – METAL

Što ide u sivi kontejner

DA: Limenke od pića

NE: Ostali metalni predmeti: ispražnjene konzerve, metalne tube, alat, žica, metalna cjevovodna armatura, kraće cijevi, čelične trake, metalni zatvarači i čepove od staklenki i boca.

Napomena: doze ili sprej - doze u kojima su se nalazile boje i lakovi spadaju u opasni otpad i po mogućnosti se odlažu u reciklažno dvorište.

Područje Općine Podstrana ima 10 zelenih otoka.

Zeleni otoci smješteni na području Općine Podstrana:

MJESNI ODBOR GRLJEVAC

ZVONIMIROVA (staklo, papir, plastika)

HERCEGOVAČKA (staklo, papir)

MJESNI ODBOR STROŽANAC 1

GOSPE U SITI (staklo, papir, plastika, tekstil)

MJESNI ODBOR STROŽANAC 2

JURASOVA MAGISTRALA (RIBOLA) (staklo, papir, plastika, tekstil)

MJESNI ODBOR GRBAVAC

MILE GOJSALIĆ (staklo, papir, plastika, tetrapak, tekstil)

MJESNI ODBOR SV. MARTIN

ŠĆADIN 1 (papir, plastika)

ŠĆADIN 2 (staklo, plastika)

KAŠTELANČIĆEVA (papir, plastika, staklo, tetrapak, tekstil)

MJESNI ODBOR MUTOGRAS

CESTA MUTOGRAS (KAMP) (staklo, papir, plastika, tetrapak, tekstil)

MJESNI ODBOR GORNJA PODSTRANA

DON PETRA CARA (staklo, papir, plastika)

ŠTO POSTIŽEMO ODVAJANJEM OTPADA

ČUVAMO PRIRODU I OKRUŽENJE U KOJEM ŽIVIMO

ŠTEDIMO NAŠE ŠUME I VODU

ŠTEDIMO ELEKTRIČNU ENERGIJU

SMANJUJEMO KOLIČINU SMEĆA I ZAGAĐENJA OKOLINE

PREVENTIVNO DJELUJEMO PROTIV ZARAZNIH BOLESTI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda – Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

Poljička 104, 21 312 Podstrana

www.reciklaznodvoristeperun.hr

Naziv projekta:

"Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun"

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0110

Ukupna vrijednost projekta: 7.662.376,52 kn

Iznos koji sufinancira EU: 4.199.999,00 kn

Trajanje projekta: od 11.10.2018. do 31.05.2020.

PODACI O KORISNIKU PROJEKTA

Općina Podstrana

Trg dr. Franje Tuđmana 3

21312 Podstrana

http://www.podstrana.hr

tel: 021 330 256

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr